Miniovi

Céljaink:

  • Az óvodai életbe való belépés előtt az integrálódás elősegítése
  • A 3-5 éves gyermekek szeretetteljes napközbeni ellátása, foglalkoztatása
  • Angol nyelvi kiscsoportos fejlesztés
  • Az önellátási tevékenységek (kézmosás, étkezés, öltözködés) begyakorlása
  • Mozgásfejlesztés
  • Beszéd és kommunikáció fejlesztés
  • Zenei képesség fejlesztés
  • Érzelmi intelligencia és önismeret fejlesztése

MINOVI csoportunk 3 – 5 éves korú gyermekek részére napközbeni gyermekellátást, nevelést nyújt. Erre munkanapokon reggel 7:30-tól délután 18:00-ig van lehetőség.

Szolgáltatásaink a napi gondozási folyamatban: étkeztetés, pihenés, játék, torna, néptánc, kreatív kézművesség, zenés angol foglalkozások, gyermekfelügyelet.

Az angol nyelvi foglalkozásokat 2 fő szakképzett pedagógus diplomás angol tanár tartja.

A max. 10 fős kis csoportban koruknak és személyiségüknek megfelelően gondoskodunk a gyermekekről, a lehetőségekhez mérten rugalmasan alkalmazkodva a szülők kéréseihez.

A gyermekek számára magas szintű ellátást biztosítunk, melynek részei a szakmailag jól megválasztott játékeszközök, sportszerek.

Működésünk 10 éves sikerét a motivált, szakmailag elkötelezett, állandó pedagógus csapatunk garantálja.

Exkluzív MINIOVI csoportunk nagyon népszerű a szülők és a gyerekek körében.

Szeretettel fogadunk bármilyen nemzetiségű gyermeket 3 éves kortól 5 éves korig.

 

x (x)