A korai nyelvi fejlesztés játékos tevékenység közben

A korai idegennyelv-fejlesztés legfontosabb jellemzője, hogy tevékenység közben történik. A kisgyermek fő tevékenysége a játék, ezért a nyelvi foglalkozások mindig játékba, a gyermek korának megfelelő tevékenységbe ágyazottan jelennek meg. A hallás utáni megértés az, amely minden foglalkozáson jelen van. A gyermeknek van ideje feldolgozni a hallottakat. Kezdetben elég, ha fizikai választ ad az utasításokra. (Pl.: harapj bele az almába, vedd fel a cipődet, stb.) Ezzel a módszerrel komoly szókincs jut el a gyerekhez, sőt, ellenőrizni is lehet, hogy megértette-e, hiszen a mozdulatai ezt egyértelműen elárulják.

A nyelvi foglalkozásokon gyakoriak a társas és körjátékok is. A ritmikus mozgás, a tánc, az ének, a zene, és a mesemondás mind - mind olyan módon segítik hozzá a gyermeket a nyelvi tudás megszerzéséhez, ami a korának megfelelő.

Az idegen nyelv - nálunk angol nyelv - oktatás sikerének kulcsa, hogy a gyermek nem a pontos nyelvi formákra, hanem a tartalomra, az üzenetekre figyel.

x (x)
 
x (x)
 
x (x)