Angol

A Sasadi bölcsőde és sport miniovi azoknak a családoknak segít, akik a mai valósághoz alkalmazkodva, azt a helyet keresik ahol angol nyelvi környezetben, szeretető és elfogadó miliőben van esély az angol  mint világnyelv elsajátítására és a nyelvhez való jó hozzáállás megalapozására.  

Sok szülő ráébredt arra, hogy gyermeküknél nem szabad elfecsérelni a korai nyelvtanulásra nyitva álló időt.
Ezért egészen kis kortól szorgalmazzák az idegen nyelv tanulását. Bölcsődénk 10 éve sikeresen felel meg ennek a helyes szülői elvárásnak.
A szokásos bölcsődei jellegű ellátáson túl nálunk az angol nyelv nagy hangsúllyal jelenik meg.

Az angol nyelv mellett természetes feladatunknak tartjuk a magyar nyelv használatának fejlesztését is.

Az angol nyelv megismertetése alapvetően kétféle módszerrel történik:

Egyrészről angol nyelvi környezetben vannak a gyermekek. A játék, a foglalkozások angol nyelven történnek. A mindennapi élet tevékenységei: pl. kézmosás, evés, öltözködés során angol nyelven történik a kommunikáció. A gyermekekkel angol nyelven csak magasan képzett, angolul kitűnően beszélő diplomás angol tanárok, pedagógusok foglalkozhatnak. A nyelv elsajátítása, a nyelvhez való jó hozzáállás kialakulása erőlködés nélkül, természetesen történik. 

Másrészről tematikus angol nyelvi fejlesztő foglalkozásokon vesznek rész a kisgyermekek. A foglalkozásokon kipróbál, bevált nyelvtanítási módszereket alkalmazunk, melyek kapcsolatban vannak a magyar nyelvű tematikus foglalkozások anyagával is.

A két nyelvtanulási módszer kombinációjával tudjuk elérni a jó eredményt.